Zápisky z mé praxe


Výklad karet

aneb příběhy klientů kartářky a regresní terapeutky Adriany Maslančíkové s jejich laskavým svolením s uveřejněním


Ukázka: Výklad z karet


Ukázka: Výklad z karet

Na výklad za mnou přišla paní Veronika s jistým, ale ne zcela specifikovaným problémem který ji tíží. Z této názorné ukázky Vám ukážu, jak karty fungují v praxi a co o Veronice a jejím životě na základě mojí intuice vypovídají. Ještě chci podotknout, že je na tomto příkladu hezky vidět, jak se karty stávají terapeutickým nástrojem, neboť mluví přímo z duše a do duše člověka.

 

Zenový tarot

 

 

Nejdříve začínám Zenovým tarotem, který mi umožní náhled do momentálního Veroničina podvědomí a jak můžete sami dle karet vidět, tak je u paní Veroniky velmi neblahý. Navíc spojením karet Účasti a Intenzity můžeme říci, že půjde o dlouhodobější záležitost a patrně ji provází ve více oblastech jejího života. Navenek se sice snaží působit vyrovnaně, ale výsledná karta Bojování mluví o velkém strachu, zmatku a neschopnosti se správně v životě rozhodovat, bránit a postavit se za své názory. Proto poslední karta Zdroj poukazuje na potřebu začít  realizovat svůj vlastní potenciál a nebýt někým manipulována. Stává se tak obětním beránkem, na které poukazuje karta Účasti a ještě ji k tomu nutí vlastní ego. Tomu to dělá dobře, protože se v ten moment cítí důležitě, potřebná a milována. Vše je ale pouhou iluzí a jen dočasnou náplastí. Klientka sama potvrzuje všechny mnou uvedené informace a svěřuje se, že ji velmi ovlivňuje její rodina, které se bojí postavit a zvláště pak svoji matce. Tento vztah bude jistě karmický tedy osudový, ale to je další kapitola sama o sobě a zde je nejlepší pro pochopení a uchopení samotná Regresní terapie.

 

Klasický tarot

 

 

Následuje výklad z klasického tarotu mapující vnější vlivy a okolnosti, jenž úzce navazuje na tarot zenový, neboť hned první karta vypovídá o velkém zklamání, bolesti a smutku. Situace vyplývá jako následek postoje, který ve svém životě zaujímá. Jde vidět, že daný stav jí nechce pustit a ona se v něm buď plácá a nebo ho odsouvá do pozadí. Ten se ale časem vynoří a způsobuje splíny. Proto je třeba si tento stav uvědomit, přijmout, zpracovat a tím mu dát  možnost definitivně odejít. Pokud to neudělá, tak se bude stále točit v bludném kruhu, což je vystižené kartou 3 mečů, jenž kříží karta Vozu, teda karta vůle, odvahy, vytrvalosti a síly. Úplně spodní karta na níž stojí celá situace ještě více vypovídá o tom, že se klientka cítí v zajetí celé situace a vlastního trápení, přičemž touží po vysvobození a zcela nových začátcích. To umocňuje i karta Blázna korunující celou situaci a karta 8 mincí na předposlední úrovni. Další karta poukazuje na dění v budoucnu a tím je klientčin strach, který je převážně jen v její hlavě a spočívá ve vlastní malé sebedůvěře. Naštěstí karta Hvězdy mluví přece jen o nějaké víře a karta Kozoroha vyzdvihuje její houževnatost. Poslední karta 5 holí zobrazuje jakým směrem se bude celá situace ubírat a poukazuje na značené úsilí překonat překážky což je v pořádku. Z toho vyplývá, že se klientka musí postavit realitě čelem, ale zároveň s ní nesmí bojovat a přijmout daný stav věcí takový, jaký je.

Celý tento výklad tedy poukazuje na příčinu klientčina útrap a je zaznamenána ve všech směrech, neboť daný stav plyne z minulosti, až do přítomnosti a dle zákonu rezonance se později promítne i v budoucnosti.

Klientka sama začne mluvit o tom, jak ji ještě stále provází bolestivá zkušenost z jejího předchozího vztahu, že dělá školu, která ji nebaví a celkově poslouchá všechny na okolo a podrobuje se jejich přání. Její stav je tedy dlouhodobější a jelikož v něm zůstává, tak si programuje stejnou budoucnost. Zde můžete vidět, jak si všechno v životě tvoříme absolutně sami a jde jen o to jestli se řídíme strachem a nebo intuicí.

Následně se tedy budeme ptát co dělat a čemu se vyhnout, abychom docílily požadované změny a vytyčených cílů. Zvlášť probereme vztahy, jednotlivé otázky ohledně klientčina studia a jejího zdravotního stavu.

Pokud se klientka už u mne rozhodne svůj přistup změnit, tak předpověď pro budoucnost je více než slibná, jelikož se odvíjí od našeho momentálního postoje. Tedy máme možnost na základě voleb tvořit svůj osud sami a tím vzniká i více alternativních cest. A pokud je rozhodnutí v souladu s naší intuicí, ušetříme si mnoho většinou zbytečných nepříjemností a rychleji se dostaneme vpřed. Níže sami můžete posoudit výsledek změny rýsující se ve vhledu do budoucnosti.

 

Budoucnost – klasický tarot

 

 

První karta od které se dál bude odvíjet Veroničin život je Síla. To je pro klientku velmi pozitivní karta, neboť dle mého vnímání ukáže své odhodlání začít měnit radikálně svůj život. V dalších kartách očekávaného a neočekávaného můžeme říci, že se jí bude dařit postoj zdárně prosazovat, neboť karta Mírnost značí soulad sama se sebou i s okolím, což přináší dobré vztahy a karta Rytíř mincí charakterizuje pevné základy, tedy jistotu a stabilitu. To zaručuje i zdárné prosazení i v jiných oblastech života, jako je například studium, které jsme s klientkou zvlášť probraly a korespondují pouze čistě s jejím přáním. Karta 3 pohárů symbolizuje celkový obrat k lepšímu, radost ze života, vzájemného sdílení a těší se dobrému zdraví. Poslední karta Soudu je kartou karmickou a poukazuje na osudový úkol spočívající v překonání strachu prostřednictvím nabyté sebedůvěry. Proto je vhled do budoucnosti z postoje odvahy velmi slibný, ale je jen na klientce zda vytrvá a jak to ve skutečnosti bude. Můžeme tedy říci, že vše co se odehrává doposud v klientčině životě je toho jasným odrazem a zároveň vytváří potřebné jeviště pro zvládnutí požadované lekce. A pokud se na to vše tedy podíváme z vyšší perspektivy, jenž právě karty umožňují, změní to celé naše vnímání a chápání života, jenž se zcela vymyká společenské konvenci.  

Pro převedení získaných informací do praxe doporučuji Regresní terapii, která umožní danou situaci pocítit a prožít na vlastní kůži. A nebo jiné způsoby nabízené v esoterických vědách, jako jsou například Rodinné konstalace.


Zpět


Kategorie článků

Archiv článků

Facebook Facebook       RSS RSS